Skip to main content

ADR-gods (farligt gods)

Ved transport af ADR-gods er det afsenders ansvar, at godset er klassificeret korrekt til landevejstransport, og at der på fragtbrevet er anført UN-nr., stoffets tekniske navn, klasse, emballagegruppe og tunnelkoder m.m.

Det er tillige afsenders ansvar, at godset er korrekt pakket i UN-godkendte emballager, at kolli er korrekt mærket med faresedler, og at sikkerhedskortet indeholder de rigtige oplysninger og anvisninger.
Sikkerhedskortet skal altid medsendes uanset mængde.

Såfremt fragtbrevet og sikkerhedskortet ikke er korrekt udfyldt eller forsendelsen ikke er korrekt mærket, medtages forsendelsen ikke.
Såfremt afsender ikke oplyser, at forsendelsen indeholder ADR-gods, finder erstatningsreglen i CMR-lovens § 13, stk. 2 anvendelse.

ADR-gods faktureres med et ADR-tillæg i henhold til gældende takst.